Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM keurt ziekenhuisfusie Noorderboog en Isala goed

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) keurt de voorgenomen fusie van de ziekenhuizen Noorderboog (Meppel e.o.) en Isala (Zwolle e.o.) goed. ACM vindt dat zorgverzekeraars en patiënten voldoende keuzemogelijkheden houden in de ziekenhuiszorg in deze regio

In de Zorgcombinatie Noorderboog zitten behalve een ziekenhuis in Meppel en een polikliniek in Steenwijk ook verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg. Isala heeft ziekenhuizen in Zwolle en poliklinieken in Kampen en Heerde.

Zorgverzekeraars en patiëntenraden hebben weinig problemen met deze fusie. Er blijven voldoende mogelijkheden voor verzekeraars om ziekenhuiszorg aan verzekerden aan te bieden. Voor patiënten blijft er voldoende te kiezen bij verschillende ziekenhuizen in de omgeving. Na de fusie zullen waarschijnlijk enkele specialismen vanuit één locatie worden aangeboden om te kunnen blijven voldoen aan kwaliteitseisen in de zorg.

ACM hecht veel waarde aan de oordelen van patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars en heeft de verschillende argumenten zorgvuldig afgewogen. De manier van beoordelen van fusies en samenwerkingen door ACM staat beschreven in de ‘Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’.