Kruimelpad

Wijzigingen Netcode Elektriciteit voor NWE-marktkoppeling

Op 29 oktober 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt ingestemd met wijzigingen van de Netcode Elektriciteit ten behoeve van prijskoppeling van de dag-vooruitmarkten in Noordwest Europa.

Hiermee is de procedure voor de dag-vooruitveiling in lijn gebracht met de nieuwe procedure die in de Noordwest Europese regio gebruikt wordt en is een grote stap gezet in de richting van de voltooiing van een interne markt voor de dag-vooruitmarkt.