Kruimelpad

Wijziging codes inzake contractering primaire reserve

Vermogen dat TenneT moet aanhouden om frequentiestoringen in het netwerk te stabiliseren wordt volgend jaar via wekelijkse veilingen ingekocht om daarmee de integratie van de balanceringsmarkt te bevorderen.

De verplichte aanhouding van vermogen voor de primaire reserve bij productie-eenheden met een opgesteld vermogen groter dan 5 MW vervalt begin volgend jaar. Producenten kunnen daarna op vrijwillige basis vermogen aanbieden voor de primaire reserve.

De invoering van dit nieuwe regime betekent voor TenneT dat zij op basis van de daadwerkelijke vraag vermogen gaat inkopen. Dit is een efficiƫntere methodiek die in lijn is met Europese regelgeving en ook gebruikt wordt in onze buurlanden.

De nieuwe methodiek leidt tot een kostenbesparing voor producenten zoals Nuon en Essent omdat producenten hierdoor meer vermogen in de markt aanbieden. Dit zal een verlaging van de groothandelsprijs tot gevolg moeten hebben.