Kruimelpad

Besluit ontheffingsaanvraag VION voor elektriciteitsnet te Son en Breugel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent VION Ingredients Nederland (Holding) B.V. geen ontheffing voor het beheer van een eigen elektriciteitsnet.

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het definitieve besluit van ACM.

U vindt het ontwerpbesluit onderaan deze pagina.

Lees tevens: