Kruimelpad

Besluit maximumprijs levering warmte 2014

De Autoriteit Consument & Markt heeft de tarieven uit de Warmtewet vastgesteld. De Warmtewet wordt met ingang van 1 januari 2014 van kracht. Naar schatting heeft ongeveer 8% van alle Nederlandse huishoudens met deze wet te maken omdat zij warmte via blok- of stadsverwarming ontvangen. Voor 2014 heeft ACM drie tarieven vastgesteld:

  • de maximumprijs voor het leveren van warmte,
  • het meettarief voor warmte
  • en de eenmalige aansluitbijdrage voor warmte voor 2014.

Meer informatie over de warmtetarieven

 

Meer in deze zaak