Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Uitvoeringstoets nieuwe Postregeling

19-12-2013

Op 5 november 2013 heeft het ministerie van Economische Zaken aan ACM verzocht om een uitvoeringstoets te doen op de nieuwe Postregeling. Op 4 december 2013 heeft ACM deze uitvoeringstoets afgerond en het ministerie van Economische Zaken haar mening gegeven over de voorgestelde regeling.

ACM vindt de nieuwe Postregeling een verbetering ten opzichte van de bestaande, maar plaatst enkele kanttekeningen. Zo krijgt PostNL meer vrijheid om diensten binnen de Universele Postdienst waarvoor meer concurrentie bestaat goedkoper te maken. Volgens ACM kunnen concurrenten van PostNL daar mogelijk last van krijgen.

Ook vindt ACM dat er voor PostNL te weinig prikkels zijn ingebouwd om kosten te besparen. ACM mist daarnaast nog enkele specifieke bevoegdheden om effectief toezicht te kunnen houden op PostNL.

De nieuwe Postregeling wordt van kracht nadat de Tweede Kamer en Eerste Kamer ermee in hebben gestemd.

Achtergrond

In de Postregeling wordt geregeld hoe de tarieven voor de universele postdienst tot stand komen. Met de universele postdienst zorgt de overheid ervoor dat een basispakket aan postdiensten beschikbaar en toegankelijk is tegen uniforme en betaalbare tarieven. De regels voor de universele postdienst gelden alleen voor PostNL.

Meer informatie over regels over de postbezorging

 

Meer in deze zaak