Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Zebra RNB Gas 2014

ACM heeft de maximale tarieven voor Zebra vastgesteld, die deze netbeheerder in 2014 mag hanteren.

Zebra beheert een regionaal netwerk van gaspijpleidingen in Nederland en lost storingen op. Voor deze wettelijke taken mag Zebra kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Zebra heeft op 18 oktober 2013 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2014 in rekening wil brengen. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In oktober 2013 heeft ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Zebra in 2014 worden berekend. Hierop heeft ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie

Toezicht op regionale netbeheerders gas

Overzicht tarieven 2014 alle netbeheerders gas

 

Documenten

Tarievenbesluit Zebra RNB Gas 2014 (PDF - 1.23 MB)
 

Bijlagen

Tarievenblad Zebra gas 2014 (XLSX - 23.2 KB)