Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarieven regionale netbeheerders gas en elektriciteit dalen in 2014

In 2014 dalen de maximumtarieven van de regionale beheerders van het elektriciteitsnet gemiddeld met 7 procent en de tarieven van de regionale gasnetbeheerders met gemiddeld 5 procent. Dit blijkt uit de tariefbesluiten voor 2014 die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert.

Deze tariefbesluiten volgen op de methodebesluiten voor de periode 2014-2016 die afgelopen oktober bekend gemaakt werden. De regionale netbeheerders verzorgen het transport van gas en elektriciteit. Consumenten en bedrijven betalen daarvoor via hun energierekening. De transportkosten beslaan ongeveer één vijfde deel van de energierekening.

Ruimte voor regionale verschillen bij transporttarieven elektriciteit

De transporttarieven van de regionale netbeheerders elektriciteit dalen over de gehele linie met gemiddeld 7 procent. Per netbeheerder kan de daling meer of minder dan het gemiddelde zijn, afhankelijk van de omstandigheden. ACM kijkt per netbeheerder naar de lokale situatie. In regio’s waar netbeheerders bijvoorbeeld voordelig uit zijn met lokale heffingen als precariorechten, kunnen de transporttarieven meer omlaag dan in andere regio’s.

Ook tarieven regionale netbeheerders gas dalen

Ook de tarieven voor de regionale netbeheerders gas dalen gemiddeld met 5 procent. De nettarieven voor gas bestaan uit twee onderdelen: de aansluittarieven en de transporttarieven. ACM stelt de aansluittarieven kostengeoriënteerd vast. Dat betekent dat klanten voor een gasaansluiting betalen wat de aansluiting daadwerkelijk kost, inclusief een redelijk rendement dat een netbeheerder mag behalen.

In de afgelopen reguleringsperiode 2011-2013 heeft de toezichthouder voor het eerst de aansluittarieven vastgesteld. Vooral bij Cogas, Endinet, Liander en Stedin bleken de kosten van de netbeheerders de afgelopen drie jaar uiteindelijk hoger dan de tarieven. In de komende reguleringsperiode stijgen de aansluittarieven van deze netbeheerders dan ook, zodat ze overeenkomen met de daadwerkelijke kosten. Tegelijk dalen de transporttarieven van deze netbeheerders. Per saldo gaan de inkomsten van deze netbeheerders niet omhoog.

Reguleren van monopolisten

Vanaf 1 januari 2014 gaat een nieuwe driejarige reguleringsperiode in. ACM reguleert de tarieven voor de regionale netbeheerders elektriciteit en gas omdat klanten niet zelf hun regionale netbeheerder kunnen kiezen. Netbeheerders zijn monopolist in hun eigen gebied. ACM prikkelt de netbeheerders via de tariefregulering; efficiënte netbeheerders worden beloond. Daarnaast krijgen ze ook voldoende ruimte om noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. Doordat ACM jaarlijks de maximale transport- en aansluittarieven vaststelt, kunnen netbeheerders niet onnodig hoge tarieven hanteren.

De netbeheerders en andere belanghebbenden kunnen tegen deze tariefbesluiten bezwaar en beroep instellen. Als zij bezwaar aantekenen tegen de tariefbesluiten, gaan de nieuwe tarieven per 2014 in eerste instantie toch in. Mocht het bezwaar gegrond bevonden worden, dan worden eventueel te weinig of te veel betaalde gelden in toekomstige tarieven verrekend.

Transporttarieven regionale netbeheerders gas 2014

Transporttarieven regionale netbeheerders elektriciteit 2014