Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verplichte één-op-één contracten dierenarts - veehouder toegestaan

De Autoriteit Consument & Markt ziet geen nadelen voor de concurrentie bij de verplichte één-op-één-contracten tussen veehouder en dierenarts. Daarmee kan het convenant voor de vermindering van antibioticagebruik en een duurzame veehouderij verder worden uitgevoerd. Dergelijke contracten betekenen dat per veehouder één dierenarts hoofdverantwoordelijk is voor de diergeneeskundige zorg. Een aantal veeartsen had een klacht ingediend bij ACM omdat zij vinden dat de verplichte één-op-één contracten de concurrentie tussen dierenartsen en de vrije keuze voor veehouders belemmert.

Er wordt in de veehouderij antibiotica gebruikt om zieke dieren te genezen of om te voorkomen dat dieren ziek worden. Te veel of onzorgvuldig gebruik van antibiotica kan leiden tot bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Als mensen ziek worden van deze bacteriën, is het moeilijker om ze te genezen omdat de meeste antibiotica niet aanslaan. In 2008 zijn in het convenant ‘Antibiotica-resistentie Dierhouderij’ afspraken gemaakt om het antibioticagebruik te verminderen en de veehouderij duurzamer te maken. Het verplichte één-op-één contract tussen veehouder en dierenarts is onderdeel van de afspraken in het convenant. De vaste relatie tussen dierenarts en veehouder en het daarbij behorende gezondheidsplan helpen bij het minder en zorgvuldiger gebruik van antibiotica.

ACM concludeert dat er voldoende concurrentie onder dierenartsen blijft én dat veehouders voldoende vrijheid houden om een dierenarts te kiezen. Het blijft bijvoorbeeld mogelijk om van dierenarts te wisselen en het staat dierenartsen vrij om klanten te werven. Daarnaast is het voor andere (gespecialiseerde) dierenartsen mogelijk om hun werk te doen bij veehouders met een één-op-één contract.