Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Wob-verzoek openbaarmaking meldingen consumenten

Bezwaar tegen afwijzing Wob-verzoek leidt niet tot openbaarmaking meldingen consumenten

De Consumentenautoriteit heeft op 27 maart 2013 een Wob-verzoek afgewezen, waarin werd gevraagd om openbaarmaking van bij ACM ingediende meldingen van consumenten over twee bedrijven. ACM heeft vervolgens het daartegen gemaakte bezwaar (gedeeltelijk) ongegrond verklaard.

ACM vindt in dit geval dat belangen als eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van inspectie, controle en toezicht door ACM en het voorkomen van onevenredige benadeling (van de melders en de betrokken bedrijven) zwaarder wegen dan het belang dat is gemoeid met openbaarmaking van de informatie.

Dit betekent dat ACM de meldingen niet openbaar maakt. De betrokken partij kan beroep instellen tegen dit besluit. 

 

Documenten

Besluit op bezwaar Wob-verzoek openbaarmaking meldingen consumenten (PDF - 133.52 KB)