Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nieuwe regels om marktmanipulatie en handel met voorkennis op de energiemarkt te voorkomen

Vanaf 26 juli 2013 zijn er nieuwe regels in Nederland in werking getreden om marktmanipulatie en handel met voorkennis op de energiemarkt te voorkomen. Deze regels moeten tot meer vertrouwen onder handelaren in de energiesector leiden waardoor de handel in energie verbetert. Uiteindelijk profiteert ook de consument van betere handel. De nieuwe regels zijn gebaseerd op een Europese verordening REMIT, dit is een acroniem van Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency. Overtreding van de regels kan door ACM bestraft worden met boetes oplopend tot 450.000 euro of 10% van de omzet.

REMIT verbiedt handel met voorkennis en marktmanipulatie op de energiemarkt. Daarnaast gelden drie verplichtingen:

  1. Aanbieders zijn verplicht om prijsgevoelige informatie (‘inside information’) zo snel mogelijk openbaar te maken.
  2. Als aanbieders prijsgevoelige informatie niet zo snel als mogelijk openbaar maken, dan moeten zij dit onmiddellijk zowel bij het Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) melden. Deze melding komt dan automatisch bij ACM terecht.
  3. Personen die beroepshalve handelen op de groothandelsmarkten voor energie (bijvoorbeeld beurshandelaren en brokers) zijn verplicht vermoedens van verdachte transacties te melden bij ACM.

Wat is prijsgevoelige informatie?

Europese toezichthouder ACER heeft een leidraad gepubliceerd over wat wordt verstaan onder prijsgevoelige informatie. In deze leidraad staan ook handvatten voor aanbieders over hoe en wanneer zij dergelijke informatie bekend kunnen maken.

Hoe kunnen aanbieders prijsgevoelige informatie bekendmaken?

In Nederland is (nog) geen centrale website waarop aanbieders prijsgevoelige informatie kunnen bekendmaken. Daarom moeten aanbieders dergelijke informatie via hun eigen website publiceren. En wel op zo’n manier dat deze informatie makkelijk te vinden en te verspreiden is. ACM onderzoekt de mogelijkheid van een centraal meldpunt voor aanbieders. ACM nodigt aanbieders uit om voor 30 augustus 2013 te reageren op de plannen.

Waar kunnen aanbieders melding doen van uitstel van publicatie van prijsgevoelige informatie?

Aanbieders kunnen het uitstellen van de publicatie van prijsgevoelige informatie melden op de website van ACER. De Europese toezichthouder heeft daarvoor online een speciaal formulier ingericht. Meldingen die op deze wijze bij ACER worden gedaan, komen automatisch bij ACM terecht.

Hoe kunt u vermoedens van verdachte transacties bij ACM melden?

Heeft u vermoedens van verdachte transacties op de groothandelsmarkten voor energie? Dan bent u verplicht deze informatie te melden bij ACM. Dat kan online via ons tipformulier of telefonisch via het algemene nummer: 070-722 22 000. Hier kunt u ook andere signalen achterlaten over marktmanipulatie en/of handel met voorkennis op de energiemarkt.

Meer informatie