Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffing Huntsman Holland B.V. (voor gastransportnet)

Zienswijze

Op 13 september 2013 is door Huntsman Holland B.V. een schriftelijke reactie op het ontwerp ontheffingbesluit gegeven. Deze schriftelijke reactie staat onderaan deze pagina. Huntsman verwijst in bijlage 1 van haar zienswijze aar het ontwerp ontheffingsbesluit van ACM. Dit besluit vindt u onderaan deze pagina met de titel 'Download publicatie (PDF - 9 MB)'. ACM heeft verder geen reacties van andere belanghebbenden ontvangen.

Hoorzitting

Op 9 september 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot 19 augustus 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104308. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren.

Ontwerp ontheffingsbesluit

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Huntsman Holland B.V. een ontheffing wordt verleend. ACM is van plan geen ontheffing te verlenen voor dit gastransportnet. ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 5 augustus 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 16 september 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit. Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-722 20 00). U vindt het ontwerpbesluit onderaan deze pagina met de titel 'Download publicatie (PDF - 9 MB).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104308.

Aanvraag ontheffing

Huntsman Holland B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt op 19 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn gastransportnet. Huntsman Holland B.V. stelt eigenaar te zijn van een gastransportnet, te Rotterdam. Op het net zijn vier afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 104308.

ACM heeft op 14 januari 2013 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

 

Documenten

Ontheffing Huntsman Holland B.V. (voor gastransportnet) (PDF - 8.6 MB)
 

Bijlagen

Zienswijze Huntsman Holland ontwerpbesluit ontheffing gas (PDF - 814.88 KB) Positionspapier Regulierungsbehörden (PDF - 1.04 MB) Oude ontheffing Huntsman Holland B.V. (PDF - 263.5 KB)