Kruimelpad

Handleiding opgave nieuwe en gewijzigde tarieven en voorwaarden elektriciteit en/of gas

Energiebedrijven met een vergunning zijn verplicht om ieder jaar én vier weken voor een wijziging van hun tarieven een opgave te verschaffen van de tarieven die zij berekenen en de voorwaarden die zij hanteren bij de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers.

Vergunninghouders kunnen tariefwijzigingen invullen in de spreadsheet 'Formulier voor doorgeven tariefwijzigingen energie', die als bijlage op deze pagina staat en dit per e-mail doorgeven aan ACM. Zie de invulinstructie in de handleiding.

Lees hier wat de ACM doet met uw persoonsgegevens.

Ook nieuwe en gewijzigde voorwaarden kunnen vergunninghouders doorgeven per e-mail.

Meer informatie over het doorgeven van wijzigingen voor vergunninghouders

In deze gebruikershandleiding wordt uitgelegd hoe de daar gevraagde gegevens moeten worden ingevuld.