Kruimelpad

Handleiding opgave nieuwe en gewijzigde tarieven en voorwaarden elektriciteit en/of gas

Energiebedrijven met een vergunning zijn verplicht om ieder jaar én vier weken vóór een wijziging van hun tarieven een overzicht aan de ACM te sturen van hun tarieven en de voorwaarden bij de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Echter, de ACM maakt een uitzondering op deze regel. De nieuwe tarieven zijn niet in alle gevallen vier weken van tevoren volledig bekend. De energieleveranciers met een vergunning mogen daarom tariefwijzigingen uiterlijk op de ingangsdatum van de tariefwijziging indienen.

Daarnaast dient een energieleverancier tariefwijzigingen altijd tijdig en persoonlijk naar haar afnemers te communiceren. De kleinverbruikers moeten altijd kunnen opzeggen voordat de nieuwe tarieven ingaan.

Vergunninghouders kunnen tariefwijzigingen invullen in de spreadsheet 'Formulier voor doorgeven tariefwijzigingen energie', die als bijlage op deze pagina staat en dit per e-mail doorgeven aan ACM. Zie de invulinstructie in de handleiding.

Lees hier wat de ACM doet met uw persoonsgegevens.

Ook nieuwe en gewijzigde voorwaarden kunnen vergunninghouders doorgeven per e-mail.

Meer informatie over het doorgeven van wijzigingen voor vergunninghouders

In deze gebruikershandleiding wordt uitgelegd hoe de daar gevraagde gegevens moeten worden ingevuld.

 

Documenten

Invulinstructie tariefwijzigingen en voorwaarden vergunninghouders energie, versie december 2021 (PDF - 233.26 KB)
 

Bijlagen

Formulier voor doorgeven tariefwijzigingen energie, November 2019 (XLSX - 47.6 KB)