Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Stichting LPEV over machtspositie Oranje Kruis e.a.

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening versus Oranje Kruis e.a.

Tijdens de bezwaarprocedure zijn geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht die leiden tot een andere conclusie dan bij het besluit in primo. ACM gaat geen nader onderzoek doen. De kans dat een onderzoek leidt tot vaststelling van misbruik van een economische machtspositie door Oranje Kruis is zeer klein.

Stichting LPEV heeft geklaagd dat Oranje Kruis voor sommige basis-EHBO-diploma’s een lagere prijs hanteert. Ook weigert Oranje Kruis personen die een basisdiploma-EHBO van Stichting LPEV hebben, toe te laten tot de instructeursopleiding van Oranje Kruis. 

ACM is van oordeel dat er naast Stichting LPEV en Oranje Kruis ook andere ondernemingen opleidingen aanbieden voor een basis-diploma-EHBO. Het aantal kandidaten, in bezit van een basis-EHBO-diploma van LPEV, dat de instructeursopleiding bij Oranje Kruis wil volgen, is beperkt. Of Oranje Kruis hierbij de basis-EHBO-diploma van Oranje Kruis als eis hanteert om de kwaliteit van de instructeursopleiding te garanderen, kan ACM, zonder medische deskundigen te raadplegen, niet beoordelen. Hier onderzoek naar doen, acht ACM niet doelmatig.

 

Documenten

Besluit op bezwaar Stichting LPEV over machtspositie Oranje Kruis e.a. (PDF - 130.14 KB)