Kruimelpad

Besluit

Besluit op klacht Stichting LPEV over machtspositie Oranje Kruis e.a.

07-09-2012

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening stelt dat zij omzet misloopt doordat Oranje Kruis misbruik maakt van haar economische machtspositie. De eisen die Oranje Kruis stelt aan instructeurexamenkandidaten Eerste Hulp en aan instructeurs die Oranje Kruisexamens afnemen, zouden LPEV-gecertificeerde kandidaten en instructeurs discrimineren. Hiermee zou Oranje Kruis potentiële LPEV-examenkandidaten feitelijk dwingen om (alsnog) examen te doen bij het Oranje Kruis. Daarnaast zou Oranje Kruis met niet-kostendekkende tarieven (roofprijzen) voor examenkandidaten uit de non-profitsector, LPEV en andere aanbieders uit de markt prijzen. Na vooronderzoek wijst de NMa de besluitaanvraag op prioriteit af op basis van de geringe omzet die met de (vermeende) gedragingen gepaard gaat, het kleine aantal potentieel gedupeerde consumenten en de grote inspanning die onderzoek zou vergen ten opzichte van het geringe economische belang.