Kruimelpad

Brochure en uitgave

NMa Working Paper - Outcome van NMa-optreden 2012

25-03-2013

Dit NMa Working Paper presenteert de effecten van het optreden van de NMa, de zogenoemde Outcome, voor 2012. De Outcome wordt berekend als 3-jaars voortschrijdend gemiddelde van de eerstejaarseffecten van het NMa-optreden in een bepaald jaar. De Outcome komt voor 2012 op € 251 miljoen. Dit berekende Outcome-effect komt neer op zo’n € 33 per huishouden.

Meer informatie

Jaarverslag NMa 2012 
CPB Notitie