Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit aanpassing besluit wholesale line rental 2009-2011 (WLR-II)

In dit ontwerpbesluit wordt het besluit wholesale line rental 2009-2011 (WLR II-besluit) gewijzigd. In het WLR II-besluit heeft OPTA de tariefregulering bepaald voor de wederverkoop van de vaste telefoniedienst door KPN (oftewel wholesale line rental, WLR).Hierdoor kunnen andere partijen de telefoniedienst van KPN doorverkopen en stimuleert OPTA de concurrentie op de consumenten- en zakelijke markt voor vaste telefonie.

Naar aanleiding van de tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt het WLR-II-besluit nu aangepast:
1. Het overstaptarief WLR-HC is opnieuw beoordeeld. Dit overstaptarief bestaat uit de kosten die KPN maakt voor de levering van WLR. De kosten moeten worden verdeeld tussen de WLR-afnemers en KPN. De motivering van de toerekening van de wholesalekosten aan KPN en de WLR-afnemers is aangevuld. Op basis van aanvullend onderzoek naar de kosten voor compliance concludeert OPTA dat KPN deze kosten niet mag doorberekenen.
2. De tarieven voor WLR worden bepaald op basis van een retail-minus methodiek. Nu wordt opnieuw vastgesteld welke minussen uit het herstelbesluit WLR 2010 in de periode vanaf 1 januari 2009 dienen te gelden.

Dit ontwerpbesluit wordt nu ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen. Zij hebben tot en met 1 april 2013 de gelegenheid om te reageren op de voorgestelde aanpassing.

 

Documenten

Ontwerpbesluit aanpassing besluit wholesale line rental 2009-2011 (WLR-II) (PDF - 383.21 KB)