Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Oordeel overkomstduur en postvestigingenbeleid 2011

OPTA oordeelt over de rapportage van PostNL over 2011

PostNL rapporteert jaarlijks aan OPTA over de overkomstduur en de uitvoering van het postvestigingenbeleid.

Voor de overkomstduur geldt dat PostNL elk jaar ten minste gemiddeld 95% van de losse brieven de eerstvolgende werkdag moet bezorgen. Over 2011 heeft PostNL gerapporteerd dat dit percentage 96,1% bedraagt. OPTA constateert daarom dat PostNL in 2011 aan de wettelijk vereiste 95% heeft voldaan.

Ook wat betreft het postvestigingenbeleid is OPTA van oordeel dat PostNL met de gerapporteerde uitvoering in 2011 heeft voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke eisen.

 

Relevante publicaties:

Oordeel overkomstduur en postvestigingenbeleid 2010

 

 

Documenten

Oordeel overkomstduur en postvestigingenbeleid 2011 (PDF - 400.52 KB)