Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boetebesluit KPN ongeoorloofde kortingen ( TCO) 2010

OPTA heeft KPN in februari 2010 een boete van 10.140.000 euro opgelegd voor ongeoorloofde kortingen aan zes grootzakelijke klanten. Deze zes bedrijven behoren qua omvang tot de grootste telecommunicatie-gebruikers in Nederland. Via zogeheten Total Cost of Ownership-contracten (TCO) garandeerde KPN een vaste korting bij afname van haar telecommunicatie- en datacommunicatiediensten. Daarnaast heeft KPN in deze contracten het recht bedongen om als eerste betrokken te worden bij nieuwe overeenkomsten en als laatste een bod te mogen doen (“first call, last bid”). Met de TCO-contracten heeft KPN selectieve kortingen geboden en tevens een onredelijke overstapdrempel gecreëerd. Omdat het om zeer grote klanten gaat, is de concurrentie in aanzienlijke mate belemmerd. KPN heeft deze contracten over de periode van 2004-2006 met deze zes grootzakelijke klanten gesloten en op aandringen van OPTA tussen januari 2008 en april 2009 beëindigd. Dat KPN in het verleden vaker beboet is voor vergelijkbare overtredingen, heeft OPTA als boeteverzwarende factor meegewogen.

KPN is tegen deze boete in bezwaar gegaan. OPTA heeft dit bezwaar op 8 juni 2011 afgewezen. Vervolgens heeft KPN beroep ingediend en daarnaast verbod op publicatie afgedwongen via een voorlopige voorziening. Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van KPN op 19 juni 2012 ongegrond verklaard. Hiertegen is KPN hoger beroep gegaan. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 9 januari 2013 uitspraak gedaan. Daarmee is het verbod voor OPTA om dit besluit te publiceren opgeheven. Het CBb heeft de bezwaren van KPN grotendeels ongegrond verklaard. De uiteindelijke boetehoogte is gematigd tot 8.520.000 euro omdat er volgens het CBb niet in alle zes, maar slechts in twee zaken sprake was van recidive. De uitspraak door het CBb is definitief, een hoger beroep is niet mogelijk.

 

Relevante publicaties

Beslissing op bezwaar boete KPN ongeoorloofde kortingen (TCO)

 

Documenten

Boetebesluit KPN ongeoorloofde kortingen ( TCO) 2010 (PDF - 6.28 MB)