Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb: KPN terecht beboet voor overtredingen op zakelijke telecommarkt

KPN krijgt definitief een boete van ruim 8,5 miljoen euro voor ongeoorloofde kortingen op de zakelijke telecommarkt. Dit heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven op 9 januari 2013 bepaald. Dit is het resultaat van bijna drie jaar juridische procedures tegen een boete die OPTA KPN in februari 2010 heeft opgelegd. Omdat KPN een sterke machtspositie heeft, is het telecombedrijf aan strenge regels gebonden wat betreft het aanbieden van kortingen en andere vormen van klantenbinding. KPN heeft deze overtreden door via zogeheten Total Cost of Ownership-contracten (TCO) selectief korting te bieden aan de zes grootste telecommunicatie-gebruikers in Nederland. Bovendien kregen deze klanten te maken met een onredelijke overstapdrempel. KPN heeft de TCO-contracten op aandringen van OPTA tussen januari 2008 en april 2009 beëindigd. Na uitgebreid onderzoek heeft OPTA KPN vervolgens bestraft met een boete van ruim 10 miljoen euro. Dat KPN in het verleden vaker beboet is voor vergelijkbare overtredingen, heeft OPTA als boeteverzwarende factor meegenomen.

Juridische procedures

KPN is tegen deze boete in bezwaar gegaan. OPTA heeft dit bezwaar op 8 juni 2011 afgewezen. Vervolgens heeft KPN beroep ingediend en daarnaast verbod op publicatie afgedwongen via een voorlopige voorziening. Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van KPN op 19 juni 2012 op alle punten ongegrond verklaard. Hiertegen is KPN in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Uitspraak van het CBb

KPN heeft bij het CBb bestreden dat zij met de TCO-contracten de regels heeft overtreden. Volgens KPN heeft de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak de contracten onjuist uitgelegd en heeft KPN hierin slechts gebruik gemaakt van bestaande, voor iedereen beschikbare kortingsregelingen. Het CBb volgt KPN hierin niet. Volgens het CBb heeft KPN met de TCO-contracten gereguleerde en ongereguleerde diensten aangeboden, met een gegarandeerde besparing op beide diensten tezamen. Het CBb concludeert dat KPN een nieuwe tariefstructuur heeft geïntroduceerd en deze selectief heeft aangeboden. OPTA legde daar terecht een boete voor op, aldus het CBb.

Verder heeft KPN betoogd dat OPTA deze overtreding ten onrechte aanmerkt als recidive. Volgens KPN is pas sprake van recidive als op het moment van een nieuwe overtreding, de boetes voor de eerdere overtredingen door de hoogste rechter zijn getoetst. Het CBb volgt deze redenering niet, maar merkt wel op dat vier van de zes contracten gesloten zijn vóórdat KPN daadwerkelijk beboet was door OPTA in een eerdere zaak voor eenzelfde soort overtreding. Daarom is er in die zaken geen sprake van herhaling, aldus het CBb. Daarom heeft het CBb de boetehoogte teruggebracht naar 8.520.000 euro.

Met deze uitspraak is deze boete definitief: hoger beroep is niet mogelijk.