Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet Rotterdamse sloopbedrijven wegens verboden afspraken

Gesprek met branchevereniging om bewustzijn Mededingingswet te vergroten

Twee Rotterdamse sloopbedrijven hebben in de periode 2005-2009 bij vier aanbestedingen voor sloopwerkzaamheden in Rotterdam verboden afspraken gemaakt. Hofstede B.V. en Struijk Sloop en Grondwerken B.V krijgen hiervoor een boete van EUR 56.000 en EUR 42.000.

Bij de vier projecten in Rotterdam hebben Hofstede en Struijk de aanbesteding verstoord door aan cover pricing te doen. Dit houdt in dat één bedrijf met medeweten van de ander een prijs indient bij de opdrachtgever, terwijl hij in feite geen interesse heeft voor het project. Deze prijs ligt boven de prijs van het andere bedrijf en daarmee schakelden de sloopbedrijven de onderlinge concurrentie uit. Het motief van deze ondernemingen om aan cover pricing te doen was om – met het oog op volgende aanbestedingen – in beeld te blijven bij de opdrachtgever. Een aanbestedingsafspraak vormt een zeer zware overtreding van de Mededingingswet. Een aanbesteding is juist het moment waarop ondernemingen met elkaar concurreren om de gunst van de opdrachtgever. De opdrachtgevers van de vier projecten werden door de afstemming misleid. De NMa heeft voor soortgelijk gedrag eerder boetes opgelegd aan twee Limburgse bouwbedrijven.

De NMa gaat in gesprek met de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (Veras) over maatregelen om concurrentiebeperkend gedrag bij aanbestedingen te voorkomen, bijvoorbeeld via een compliance-programma. Dit is, kort gezegd, een pakket van maatregelen en procedures om naleving van de Mededingingswet te verankeren in de bedrijfsvoering. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de NMa: “Het gaat uiteindelijk om hoe sloopbedrijven in onderlinge concurrentie met elkaar en met hun opdrachtgevers en afnemers omgaan.”

Op dit moment lopen er nog enkele procedures tegen een vijftal sloopbedrijven. De NMa verwacht deze procedures in het tweede kwartaal van 2013 af te ronden. Ondernemingen en/of personen kunnen hun deelname aan een kartel opbiechten bij het Clementiebureau van de NMa. Dat kan leiden tot boete-immuniteit of vermindering van de boete. Zie voor meer informatie: 'Beken uw kartel'.

 

Meer in deze zaak