Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa legt boete op wegens niet-meewerken aan een bedrijfsbezoek

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft aan Kunsthandel R. Polak een boete van EUR 15.000 opgelegd wegens niet-meewerken aan een onderzoek van de NMa.

In dit geval heeft de onderneming, tijdens een bedrijfsbezoek van de NMa, de wettelijke medewerkingsplicht geschonden door zaken achter te houden en stukken te vernietigen. De NMa vindt dit een ernstige vorm van niet-meewerken. De NMa heeft voor niet-meewerken al vaker boetes opgelegd. Boetes voor niet-meewerken door ondernemingen zijn gebaseerd op de jaaromzet van de onderneming in het jaar voorafgaand aan het boetebesluit.

Het onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Mededingingswet wordt uitgevoerd door de NMa die ook bevoegd is informatie te vorderen. Op basis van de Algemene wet bestuursrecht is iedereen verplicht mee te werken aan een onderzoek door de NMa.

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook