Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bindende aanwijzing aan TenneT tot handhaving enkelvoudige storingsreserve

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op 3 oktober 2012 beslist op het bezwaar van Yara Sluiskil B.V. tegen het besluit van de Raad van 14 december 2011, kenmerk 103954/3, inzake de afwijzing van de aanvraag van Yara tot het opleggen van een bindende aanwijzing aan TenneT TSO B.V.
De Raad heeft bij het besluit op bezwaar alsnog besloten een bindende aanwijzing op te leggen en stelt vast dat TenneT op de door haar beheerde netten met een spanningsniveau van 110 kV of hoger een enkelvoudige storingsreserve dient te handhaven, ook bij de uitvoering van werkzaamheden, waaronder begrepen testwerkzaamheden. Daartoe dient TenneT haar procedures en werkzaamheden zodanig in te richten dat zij bij de uitvoering van de werkzaamheden een enkelvoudige storingsreserve handhaaft. In de onderhavige situatie betekent dit dat TenneT niet tegelijkertijd aan beide velden werkzaamheden uit mag voeren. Pas als de (test)resultaten van de werkzaamheden aan het eerste veld waaraan wordt gewerkt, bekend zijn, mag worden begonnen met de werkzaamheden aan het tweede veld. De Raad draagt TenneT op om uiterlijk binnen twee maanden na dagtekening van dit besluit een rapportage te overleggen waarin TenneT aangeeft op welke wijze naleving van de hiervoor genoemde verplichting binnen haar organisatie is gewaarborgd.

 

Bijlagen

104074 Bezwaar afwijzing aanvraag van Yara tot opleggen bindende aanwijzing (PDF - 58.81 KB)