Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar inzake geschil Windpark Roggeplaat B.V. vs. Delta Netwerkbedrijf B.V.

Artikel 16, eerste lid, onder c, van de Elektriciteitswet bevat de verplichting om een net aan te leggen, te herstellen of uit te breiden. Dit artikel noch enig ander voorschrift geeft een termijn waarbinnen een elektriciteitsnet moet zijn aangelegd. Door overschrijding van de aansluittermijn van artikel 23, derde lid, van de Elektriciteitswet is niet ook artikel 16, eerste lid, onder c, van de Elektriciteitswet geschonden. Dit bezwaar is ongegrond, de overige bezwaren zijn niet-ontvankelijk.

 

Bijlagen

103653 Besluit op bezwaar inzake geschil Windpark Roggeplaat B.V. vs. Delta Netwerkbedrijf B.V. (PDF - 37.68 KB)