Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Herstel Methodebesluit RNB Elektriciteit 2011-2013

In de Elektriciteitswet 1998 staat dat de NMa kortingen ter bevordering van een doelmatige bedrijfsvoering respectievelijk kwaliteitstermen in een besluit vaststelt voor elk bedrijf in Nederland dat beheerder is van een elektriciteits- en of gasnetwerk. De kortingen en kwaliteitstermen worden toegepast op de inkomsten van een netbeheerder die hij behaalt met een vooraf bepaalde afzet. De wijze waarop de NMa deze kortingen vaststelt is vastgelegd in een methodebesluit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen netbeheerders die elektriciteit distribueren over netten met een fijnmazig, regionaal karakter (regionale netbeheerders) en de netbeheerder van het landelijk net (TenneT TSO B.V.).

In een tussenuitspraak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven de NMa opgedragen om onderdelen van het methodebesluit NE5R opnieuw vast te stellen met inachtneming van de tussenuitspraak. Met het gewijzigd methodebesluit NE5R geeft de NMa aan deze opdracht gevolg. De NMa heeft op 9 maart 2012 het ontwerpbesluit voor dit gewijzigd methodebesluit NE5R gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Belanghebbenden kunnen tegen het gewijzigd methodebesluit NE5R beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.