Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief aan marktpartijen over tariefprojecten WPC-2b en WPC-2c

Op 10 juni 2010 heeft OPTA het ontwerpbesluit wholesale price cap 2009-2011 (WPC 2b) gepubliceerd. In dit ontwerpbesluit keurt OPTA het systeem goed dat KPN gebruikt voor de tarieven die zij alternatieve telecombedrijven rekent voor het inkopen van telecommunicatiediensten, het zogenoemde EDC-systeem. Met deze systematiek worden in dit ontwerpbesluit kostengeoriënteerde tarieven berekend. 

In deze brief maakt het college bekend dat hij de huidige invulling van de kostenoriëntatieverplichting voor nieuwe zakelijke glasdiensten zal heroverwegen, en welke gevolgen dat heeft voor de lopende WPC-2b en WPC-2c projecten.

 

 

 

Documenten

Brief aan marktpartijen over tariefprojecten WPC-2b en WPC-2c (PDF - 136.09 KB)