Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ouderenzorginstelling Omring mag onder voorwaarden Vrijwaard overnemen

Ouderenzorginstelling Omring mag onder voorwaarden ouderenzorginstelling Vrijwaard in Den Helder overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt als voorwaarde dat drie zorglocaties van Vrijwaard moeten worden overgedragen aan een andere zorginstelling die nu nog niet of nauwelijks in de gemeente Den Helder actief is.

Omring en Vrijwaard zijn in Den Helder de grootste aanbieders van verpleeghuiszorg en dagbesteding voor ouderen op verschillende locaties. Bij een volledige overname zou er in Den Helder één hele grote zorgaanbieder ontstaan. Daardoor zouden de keuzemogelijkheden voor ouderen die verpleeghuiszorg of dagbesteding nodig hebben, drastisch worden ingeperkt.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Dit is een goede uitkomst voor de ouderenzorg in Den Helder. Dat er iets te kiezen valt voor ouderen is belangrijk omdat het zorgaanbieders stimuleert zich te blijven inspannen voor het verbeteren van de kwaliteit en zich daarmee te onderscheiden van andere aanbieders. Dat is ook voor ouderen in hun laatste levensfase van groot belang.’

Keuzemogelijkheden voor ouderen zijn een belangrijke prikkel voor zorgaanbieders om te investeren in kwaliteit en onderscheidende veranderingen in de zorg die ouderen en hun naasten waarderen. De voorwaarden die de ACM stelt, zorgen ervoor er voldoende keuzemogelijkheden blijven bestaan. Bij de beoordeling van deze overname en de afweging van de verschillende belangen heeft de ACM ook oog gehad voor de continuïteit van de zorg voor ouderen en de belangen van het personeel in Den Helder.

Verpleeghuiszorg en dagactiviteiten overdragen

Omring en Vrijwaard moeten de zorgactiviteiten van de Vrijwaard-locaties Ten Anker, Lyceumhof en Parkzicht overdragen aan een andere zorgaanbieder. Die nieuwe zorgaanbieder mag op dit moment niet of nauwelijks verpleeghuiszorg en Wmo-dagbesteding aanbieden in de gemeente Den Helder. De overdracht gebeurt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een half jaar. Een onafhankelijke deskundige zorgt ervoor dat alles volgens de afgesproken voorwaarden plaatsvindt.

Verschillende zorginstellingen in de regio waren betrokken bij de totstandkoming van de voorwaarden voor de overdracht . Ook het zorgkantoor VGZ heeft zich sterk gemaakt voor deze oplossing. Daarom heeft de ACM heeft er vertrouwen in dat de overdracht de door de ACM geconstateerde beperking van de keuzemogelijkheden zal oplossen.

Wat was er aan de hand?

De overname van Vrijwaard door Omring hing samen met de wankele financiële positie van Vrijwaard. De ACM zag in de volledige overname van Vrijwaard door Omring te grote risico’s voor de mogelijkheden van ouderen en hun naasten om zorg te kiezen die bij hen past. Door een volledige overname zouden negen van de twaalf verpleeghuizen in de gemeente Den Helder onder één instelling vallen. Ook een groot deel van de Wmo-dagbesteding voor ouderen in de gemeente Den Helder zou na de overname door één instelling worden georganiseerd. Niet alleen ouderen en hun naasten, maar ook de gemeente en het zorgkantoor VGZ zouden weinig keuze meer hebben wie de zorg in de gemeente Den Helder kan leveren.

Controle ACM bij overnames

De ACM levert met de beoordeling van fusies of overnames bij zorginstellingen een bijdrage aan de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. Het gaat bij deze beoordeling om de gevolgen voor verzekerden en mensen die zorg nodig hebben. Wanneer zij en ook gemeenten en zorgverzekeraars na een fusie of overname voldoende andere keuzemogelijkheden overhouden, draagt dat bij aan een hogere kwaliteit, lagere prijzen en meer innovaties in de aangeboden zorg.