Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ook na heroverweging geen onderzoek mogelijk misbruik machtspositie Buma

De ACM gaat geen nader onderzoek doen naar gedragingen van Buma op het gebied van het beheer en de exploitatie van muziekauteursrechten. De ACM wijst het bezwaar af dat PACE had ingediend tegen dit besluit.

PACE assisteert artiesten bij het beheren van hun auteursrechten. Buma is een collectieve beheersorganisatie voor het beheer en de exploitatie van muziekauteursrechten van auteurs in Nederland.

Wat is er aan de hand?

De ACM concludeerde eerder dat er onvoldoende aanwijzingen waren voor mogelijk misbruik van een economische machtspositie door Vereniging Buma. Daarom wilde de ACM de zaak niet verder onderzoeken. PACE, de indiener van het handhavingsverzoek, was het niet eens met deze conclusie en maakte bezwaar

De door PACE ingediende argumenten in bezwaar leiden niet tot een andere conclusie van de ACM.

Tegen deze beslissing op bezwaar kon beroep worden ingediend bij de rechtbank. Voor zover de ACM bekend, heeft PACE dit niet gedaan.

 

Documenten

Beslissing op bezwaar PACE (openbaar) (PDF - 171.97 KB)