Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afwijzing handhavingsverzoek PACE tegen Buma/Stemra

De ACM stopt het verkennend onderzoek naar Buma/Stemra. Daarmee wijst de ACM het handhavingsverzoek van PACE af. PACE vroeg de ACM om onderzoek te doen naar misbruik van machtspositie van Buma/Stemra op het gebied van het beheer en de exploitatie van muziekauteursrechten. Buma/Stemra zou het flexibel rechtenbeheer bemoeilijken en een onredelijke tariefstructuur hanteren. De ACM heeft onvoldoende aanwijzingen dat Buma/Stemra haar machtspositie misbruikt.

PACE is bemiddelaar voor bijvoorbeeld auteursrechten van artiesten, waaronder ook Nederlandse artiesten. Buma/Stemra is een collectieve beheersorganisatie voor het beheer en de exploitatie van muziekauteursrechten in Nederland.

 

Documenten

Afwijzing handhavingsverzoek PACE tegen Buma/Stemra (PDF - 178.92 KB)