Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpcodebesluit ter uitvoering van NC-TAR

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt een ontwerpbesluit ter inzage tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden in de tarievencode, transportcode LNB gas en begrippencode om de Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart tot vaststelling van de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR) te implementeren.

ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor het wijzigen van de tarievencode, transportcode en begrippencode ter uitvoering van NC TAR.

De ACM introduceert middels deze wijzigingen in de codes een gewijzigde referentieprijsmethodologie voor het bepalen van de referentieprijzen van alle entry- en exitpunten en een hogere korting voor entry- en exitpunten van en naar gasopslagen. Daarnaast stelt zij multiplicatoren en seizoensfactoren voor die de huidige maandfactoren gaan vervangen.

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. De consultatie is opengesteld voor alle partijen. U kunt een schriftelijke zienswijze indienen, door deze per post te zenden naar de ACM, onder vermelding van het betreffende zaaknummer, ter attentie van de Directie Energie, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. Uw schriftelijke zienswijze moet uiterlijk 28 mei 2018 door de ACM zijn ontvangen. U wordt verzocht uw reactie tevens per e-mail te sturen naar Secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (Secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl). Indien u van mening bent dat uw zienswijze gegevens bevat die vertrouwelijk moeten worden behandeld, dient u dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. Een verzoek om vertrouwelijke behandeling wordt niet zonder meer gehonoreerd. De ACM beoordeelt uw verzoek aan de hand van het bepaalde in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur en in het licht van de door u aangevoerde motivering. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. Hiervoor is een hoorzitting gepland op 14 mei 2018, om 13:00. U kunt zich hiervoor aanmelden via secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl). Gelieve aan te melden vóór 8 mei.

ACM stelt ook een Engelse vertaling van dit ontwerpbesluit op. Deze komt uiterlijk eind maart beschikbaar.

 

Documenten

Ontwerp codewijzigingsbesluit implementatie netcode tariefstructuren (PDF - 743.93 KB)
 

Bijlagen

Bijlage B5. Tariefmodel (XLSX - 1.08 MB) Bijlage B6. Berekening seizoensfactoren (XLSX - 14.39 MB)