Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit aanpassing verwerking meterstanden wegens uitschakeling TF-signaal

De ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas. De ACM neemt de wijzigingen over uit het voorstel dat zij van NEDU heeft ontvangen. Het ontwerpbesluit past de verwerking van meterstanden aan bij conventionele elektriciteitsmeters met een dubbel telwerk. Deze aanpassing is nodig vanwege de uitschakeling van het toonfrequent-signaal door de netbeheerders per 1 juli 2021.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie van de kennisgeving in de Staatscourant heeft u 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerpbesluit uitfasering toonfrequentsignaal (PDF - 121.99 KB)