Kruimelpad

Codewijzigingsvoorstel uitschakeling toonfrequent signaal

De Vereniging Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU) heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas. 
Het voorstel beoogt het toonfrequent signaal uit te schakelen op 1 juli 2021. Dit is nadat de grootschalige uitrol van slimme meters heeft plaatsgevonden. Het toonfrequent signaal is een verouderde techniek die gebruikt wordt om te schakelen tussen dag- en nachtverbruik. Onderhoud en herinvestering is kostbaar, terwijl digitale/slimme meters het toonfrequent signaal niet nodig hebben.
 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?