Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerp codewijzigingsbesluit uitfasering profielsegment E3

14-06-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU over de uitfasering van het profielsegment E3. Met dit ontwerpbesluit stelt ACM wijzigingen van de Meetcode elektriciteit, de Begrippencode elektriciteit en de Informatiecode elektriciteit en gas vast.

Het doel van deze wijzigingen is om het E3-profiel uit te faseren, waardoor er een eerlijkere verdeling van kosten tussen afnemers ontstaat.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?