Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Netbeheer Nederland op codewijziging uitfasering profielsegment E3

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland op het conceptbesluit over het voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU om het profielsegment E3 uit te faseren. Het voorstel over het uitfaseren van het profielsegment E3, heeft tot doel dat er een eerlijkere verdeling van kosten tussen afnemers ontstaat.

Netbeheer Nederland geeft aan dat het ontwerpbesluit op twee belangrijke punten afwijkt ten opzichte van het voorstel. De punten gaan over de overgangstermijn en het moment van inwerkingtreding. Netbeheer Nederland pleit voor een vaste overgangstermijn van bij voorkeur twee jaar. En vraagt de ACM de gemaakte opmerkingen te betrekken op de verdere procedure bij de totstandkoming van het definitief besluit.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze Netbeheer Nederland ontwerpbesluit E3 uitfasering profielsegment (PDF - 399.37 KB)