Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit vaststellen entry- en exitpunten

De ACM heeft een besluit opgesteld waarmee voorwaarden in de codes worden opgenomen voor het geval de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een entry- of exitpunt wil laten vervallen.

Als een entry- of exitpunt vervalt, heeft dit effect op de tarieven van de overige entry- en exitpunten. Er zijn momenteel geen voorwaarden opgenomen in de codes voor het laten vervallen van entry- of exitpunten. Dit codebesluit volgt op een overeenkomst die de ACM met diverse partijen heeft gesloten voor de implementatie van de Europese Netcode tariefstructuren. In die overeenkomst is afgesproken dat de ACM deze voorwaarden in de Transportcode gas LNB opneemt.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van de mededeling in de Staatscourant heeft u precies 12 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Codebesluit vaststellen entry- en exitpunten (PDF - 335.3 KB)
 

Meer in deze zaak

 

Zie ook