Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit non-firm ATO

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld naar aanleiding van een voorstel van Netbeheer Nederland. Het voorstel houdt in dat in de Netcode elektriciteit voorwaarden komen waardoor netbeheerders in congestiegebieden contracten kunnen aanbieden zonder een vaste (firm) transportcapaciteit. Dit wordt ook wel een non-firm Aansluit- en transportovereenkomst (ATO) genoemd. Nieuwe of bestaande partijen die hun netgebruik flexibel kunnen inrichten, kunnen met het afsluiten van een (gedeeltelijke) non-firm ATO ruimte vrij maken op het net voor andere partijen, en op die manier bijdragen aan het verminderen van netcongestie. In ruil daarvoor krijgen zij een korting op hun nettarief. Dit kan interessant zijn voor partijen die flexibel zijn in hun netgebruik. Door het inzetten van non-firm ATO’s kan de schaarse ruimte op het net efficiënter benut worden en wordt ruimte gecreëerd voor (duurzame) aangeslotenen en daarmee bijdragen aan de energietransitie.

De ACM heeft ten opzichte van het voorstel van Netbeheer Nederland een aantal aanpassingen gedaan. Zo is het transparanter wanneer een non-firm ATO kan worden afgenomen en wat bepaalde voorwaarden zijn.

Het voorstel was een eerste versie van de non-firm ATO. De ACM verwacht dat Netbeheer Nederland op korte termijn voorstellen doet die verdere invulling geven aan de voorwaarden van de non-firm ATO.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit non-firm ATO (PDF - 216.91 KB)
 

Bijlagen

Wijzigingsopdracht NFA (PDF - 125.77 KB) Reactie wijzigingsopdracht (PDF - 7.46 MB)