Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit capaciteitsgrens afnamecategorieën

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld naar aanleiding van een voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de voorwaarden in de Allocatiecode gas. In het ontwerpbesluit worden extra voorwaarden aan deze code toegevoegd. Deze extra voorwaarden in de Allocatiecode gas betreffen de introductie van een capaciteitscriterium bij de indeling van gasaansluitingen in afnamecategorieën.

Wat is de reden van het ontwerpbesluit?

De huidige indeling in afnamecategorieën is alleen gebaseerd op het jaarvolume van de desbetreffende verbruiker. Deze indeling voldoet voor het overgrote deel van de aansluitingen. Een belangrijke aanname daarbij is echter dat het jaarvolume bij aansluitingen binnen elke categorie enigszins vergelijkbaar over het jaar verdeeld is. Omdat deze aanname voor de afnamecategorieën G2C en GXX niet kloppend is, ontstaan er vervuilingen in de gasallocatie voor deze beide afnamecategorieën. Deze vervuilingen worden nu ten onrechte gesocialiseerd over alle profielafnemers waardoor de kosten die bij deze groep afnemers in rekening worden gebracht niet in lijn zijn met de kosten die zij veroorzaken.

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

Het doel van dit ontwerpbesluit is om de voorwaarden op dit punt in lijn te brengen met het kostenveroorzakingsprincipe waardoor de kosten enkel door desbetreffende aangeslotenen worden gedragen.

Wat is een afnamecategorie?

Om de allocatie van gasvolumes in gastransport- en gasdistributienetten uit te voeren worden alle aangeslotenen voor gas ingedeeld in bepaalde afnamecategorieën.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk of per mail een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Bekijk de publicatie in de Staatscourant 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit capaciteitsgrens afnamecategorieën (PDF - 211.97 KB)