Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit capaciteitsgrens afnamecategorieën

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een codebesluit opgesteld naar aanleiding van een voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de voorwaarden in de Allocatiecode gas. In het besluit worden extra voorwaarden aan deze code toegevoegd. Deze extra voorwaarden in de Allocatiecode gas betreffen de introductie van een capaciteitscriterium bij de indeling van gasaansluitingen in afnamecategorieën.

Wat is de reden van het besluit?

De huidige indeling in afnamecategorieën is alleen gebaseerd op het jaarvolume van de desbetreffende gasaansluiting. Deze indeling voldoet voor het overgrote deel van de gasaansluitingen. Een belangrijke aanname daarbij is dat het jaarvolume van gasaansluitingen binnen elke categorie enigszins vergelijkbaar over het jaar verdeeld is. Omdat deze aanname voor de afnamecategorieën G2C en GXX niet juist is, ontstaan er onjuistheden in de gasallocatie voor deze twee afnamecategorieën. In het geval van categorie G2C gaat het om kleinzakelijke gasaansluitingen en in het geval van GXX gaat het om grootzakelijke gasaansluitingen. Als gevolg van genoemde onjuistheden worden de daarmee samenhangende kosten nu ten onrechte gesocialiseerd over alle geprofileerde gasaansluitingen. Als gevolg daarvan zijn de kosten die bij de G2C- en GXX-gasaansluitingen in rekening worden gebracht niet in lijn met de kosten die zij veroorzaken.

Wat is het doel van het besluit?

Het doel van dit besluit is om de voorwaarden op dit punt in lijn te brengen met het kostenveroorzakingsprincipe waardoor de kosten enkel door desbetreffende gasaansluitingen worden gedragen.

Wat is een afnamecategorie?

Om de allocatie van gasvolumes in gastransport- en gasdistributienetten uit te voeren worden alle gasaansluitingen ingedeeld in bepaalde afnamecategorieën.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?