Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit berekening VIP-tarieven

ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor wijziging van de Tarievencode gas over de berekening van VIP-tarieven.

Met dit codebesluit bepaalt de ACM hoe Gasunie transportservices (hierna: GTS) de tarieven moet berekenen op de zogenoemde virtuele interconnectiepunten. Virtuele interconnectiepunten (hierna ook: VIPs) zijn administratieve entry- en exitpunten in het netwerk van GTS waarin de fysieke interconnectiepunten tussen twee aangrenzende marktgebieden zijn samengevoegd. Wanneer GTS een VIP tot stand brengt tussen twee marktgebieden, betekent dit dat marktpartijen niet meer hoeven te kiezen op welk interconnectiepunt tussen deze marktgebieden zij capaciteit boeken. Deze codewijziging gaat over de wijze waarop GTS in zulke gevallen het tarief berekent op de VIPs.

Uit Europese regelgeving volgt dat het VIP-tarief een gewogen gemiddelde tarief moet zijn van de onderliggende interconnectiepunten. Voor de wegingsfactor moet een keuze worden gemaakt. Met dit codebesluit kiest de ACM voor de gerealiseerde volumes van het meest recente jaar waarover gegevens beschikbaar zijn als wegingsfactor.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 12 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

 • Naar de actuele versies van de codes

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • Naar Codes energie wijzigen

 

Documenten

Ontwerp codebesluit berekening VIP-tarieven (PDF - 309.82 KB)
 

Meer in deze zaak