Kruimelpad

Besluit

Codebesluit berekening VIP-tarieven

08-05-2018

Met dit codebesluit bepaalt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hoe Gasunie Transport Services (hierna: GTS) de tarieven moet berekenen op zogenoemde virtuele interconnectiepunten. Virtuele interconnectiepunten (hierna: VIP’s) zijn administratieve entry- en exitpunten in het netwerk van GTS waarin de fysieke interconnectiepunten tussen twee aangrenzende marktgebieden zijn samengevoegd. Wanneer GTS een VIP tot stand brengt tussen twee marktgebieden, betekent dit dat marktpartijen niet meer hoeven te kiezen op welk interconnectiepunt tussen deze marktgebieden zij capaciteit boeken. Deze codewijziging gaat over de wijze waarop GTS in zulke gevallen het tarief berekent op de VIP’s.

Uit Europese regelgeving volgt dat het VIP-tarief een gewogen gemiddelde tarief moet zijn van de onderliggende interconnectiepunten. Voor de wegingsfactor moet een keuze worden gemaakt. Met dit codebesluit kiest de ACM voor de gerealiseerde volumes van het meest recente jaar waarover gegevens beschikbaar zijn als wegingsfactor.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van de ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?

 

Meer in deze zaak