Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffingsbesluit Liander voor 150/20 kV net OS Haarlemmermeer

Liander heeft een aanvraag ingediend tot ontheffing in de zin van artikel 37a van de E-wet. Liander verzoekt voor een deel van haar onderstation in Haarlemmermeer te worden ontheven van de enkelvoudige storingsreserve en deels van de voorgeschreven congestieprocedure en van de compensatievergoeding zoals voorgeschreven in de Netcode Elektriciteit.

De ACM heeft op 19 juni 2017 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. De ACM heeft hiervan kennis gegeven in de Staatscourant van 19 juni 2017. In het ontwerpbesluit concludeert de ACM dat er sprake is van een bijzondere aanleiding om in dit geval een ontheffing van de Netcode Elektriciteit te verlenen. De ACM acht een codewijzigingsvoorstel, gezien de tijdelijkheid van de ontheffing, niet opportuun.

TenneT TSO B.V. heeft op 27 juli 2017 een zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend. De ACM geeft haar oordeel daarop in het besluit.

De ACM heeft in het besluit en aantal wijzigingen aangebracht naar aanleiding van gewijzigde inzichten op het ontwerpbesluit. Op 29 september 2017 is een gesprek geweest tussen aanvrager en de ACM, waarin de ACM een toelichting heeft gegeven bij deze gewijzigde inzichten op het ontwerpbesluit. Aanvrager heeft daarop mondeling gereageerd. De ACM heeft de argumenten van Liander meegenomen in haar beoordeling van het verzoek.

 

Documenten

Ontheffingsbesluit Liander voor 150/20 kV net OS Haarlemmermeer (PDF - 258.33 KB)
 

Meer in deze zaak