Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek: Reactie verzekerden als een ziekenhuis niet wordt gecontracteerd

De ACM heeft laten onderzoeken hoe verzekerden reageren als een zorgverzekeraar het ziekenhuis van eerste keuze, of een ander ziekenhuis, niet contracteert. Dit geeft inzicht in de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars ten opzichte van ziekenhuizen en de vraag in hoeverre een zorgverzekeraar in staat is om betere afspraken te maken met ziekenhuizen over kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door MarketResponse, blijkt dat verzekerden sterk reageren op het niet contracteren van een ziekenhuis. 38% van de verzekerden zegt over te stappen als een zorgverzekeraar het voorkeursziekenhuis niet contracteert. 31% van de verzekerden zegt de polis aan te passen zodat hij naar dit ziekenhuis kan blijven gaan. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat een deel van de verzekerden het contracteren van (alle) ziekenhuizen heel belangrijk vindt: 11% geeft aan over te stappen als een ziekenhuis buiten de regio niet wordt gecontracteerd.

Zorgverzekeraars kunnen wel invloed uitoefenen op de reactie van verzekerden, bijvoorbeeld door de taxikosten naar een ander ziekenhuis te vergoeden. Het percentage dat aangeeft over te stappen naar een andere zorgverzekeraar neemt dan af van 38% naar 30%, maar blijft aanzienlijk.

Deze bevindingen hebben invloed op de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De sterke reactie van verzekerden beperkt de mogelijkheden om in het uiterste geval een ziekenhuis niet te contracteren als deze een te hoge prijs vraagt of minder goede kwaliteit levert.

Over het onderzoek

In opdracht van de ACM heeft onderzoeksbureau MarketResponse onderzocht hoe een representatieve groep van 3000 respondenten zou reageren als een ziekenhuis niet wordt gecontracteerd. De verzekerden konden er voor kiezen om in dat geval over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, hun polis aan te passen of niets te doen.

 

Documenten

Rapport overstap verzekerden bij niet-contracteren van ziekenhuizen (PDF - 1.18 MB)