Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek investeringsstimulansen netbeheerders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft professor dr. Gert Brunekreeft, hoogleraar energie-economie aan de Constructor University in Duitsland, gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om netverzwaring via de tariefregulering te stimuleren. Professor dr. Brunekreeft beschrijft in zijn Engelstalige rapport de voor- en nadelen van verschillende opties.

De opties worden elk geëvalueerd aan de hand van vijf criteria:

  • Effectiviteit: bereikt de optie het doel van netverzwaring?
  • Efficiëntie: wordt output geproduceerd met optimaal gebruik van tijd, moeite en middelen?
  • Betaalbaarheid: stijgen of dalen de kosten (van het hele systeem) en wat betekent dit voor de netgebruiker?
  • Implementatie: is de implementatie van een optie (voor bedrijven en toezichthouder) beheersbaar of is het complex en uitdagend?
  • Duurzaamheid: draagt het bij aan een duurzame leefomgeving?

De ACM doet breed onderzoek naar de reguleringsmethode die het beste past bij de energietransitie. Professor dr. Brunekreeft heeft op verzoek van de ACM onderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op de nieuwe reguleringsmethode van netbeheerders vanaf het jaar 2027. In de methodebesluiten stelt de ACM per netbeheerder de methodiek vast waarmee de inkomsten voor netbeheerders worden bepaald. Vanwege de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie moet steeds meer (duurzame) elektriciteit getransporteerd worden en wordt steeds minder aardgas gebruikt. Daarom moet er door netbeheerders de komende jaren naar verwachting vele miljarden geïnvesteerd worden in de netten.

 

Documenten

Report incentives grid reinforcement – Gert Brunekreeft (PDF - 1.05 MB)