Kruimelpad

Regelgeving

Nieuwe regels Financiële verantwoording Schiphol 2019

19-05-2020

De Autoriteit Consument en Markt heeft nieuwe regels opgesteld voor de manier waarop Schiphol de financiële verantwoording opstelt. Deze regels heeft de ACM vastgelegd in het “Protocol financiële verantwoording N.V. Luchthaven Schiphol 2019”.

Daarin staan onder meer werkafspraken, voorschriften en instructies voor de door Schiphol jaarlijks op te stellen financiële verantwoording. Daarnaast is in het protocol een nieuw model accountantsverklaring opgenomen en uitgewerkt hoe de accountant van Schiphol controle uit moet voeren. Ook zijn in de nieuwe versie van het protocol verwijzingen naar documenten en wet- en regelgeving aangepast.

Het eerdere protocol van maart 2014 komt hiermee te vervallen.

Het protocol geldt voor de vanaf het boekjaar 2019 door Schiphol op te stellen financiële verantwoording. Op de boekjaren tot en met 2018 blijft het eerdere controleprotocol van toepassing.

Achtergrond

De op 1 juli 2018 in werking getreden nieuwe Wet luchtvaart, het nieuwe toerekeningssysteem en wijzigingen in de standaarden van de accountant zijn aanleiding geweest voor het actualiseren van het controleprotocol. Een belangrijke wijziging is dat vanaf 2019 de tarieven voor een periode van drie jaar in plaats van maximaal één jaar worden vastgesteld.

De ACM ziet erop toe dat Schiphol alleen kosten in rekening brengt aan luchtvaartmaatschappijen die met luchtvaart of met beveiliging te maken hebben. Schiphol moet met een toerekeningssysteem laten zien welke kosten zij in de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen verwerkt. De ACM beoordeelt dit toerekeningssysteem. Schiphol moet ook jaarlijks een financiële verantwoording opstellen over het afgelopen boekjaar. Ook daarop houdt de ACM toezicht.