Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nieuwe regels financiële verantwoording Schiphol 2014

De Autoriteit Consument en Markt heeft nieuwe regels opgesteld voor de manier waarop Schiphol aan ACM financiële verantwoording aflegt. Deze regels heeft ACM vastgelegd in een protocol. Daarin staan onder meer werkafspraken, voorschriften en instructies voor de door Schiphol jaarlijks op te stellen financiële verantwoording. Daarnaast is in het protocol een nieuw model accountantsverklaring opgenomen en uitgewerkt hoe de accountant van Schiphol controle uit moet voeren. Ook zijn in de nieuwe versie van het protocol verwijzingen naar documenten en wet- en regelgeving aangepast. In een aparte leeswijzer zijn deze aanpassingen per artikel beschreven.

De eerdere toelichting komt hiermee te vervallen.

Het protocol geldt voor de vanaf het boekjaar 2014 door Schiphol op te stellen financiële verantwoording. Op de boekjaren t/m 2013 blijft het eerdere controleprotocol van toepassing.

Achtergrond

In april 2008 stelde de toenmalige NMa op verzoek van Schiphol een toelichting op voor de financiële verantwoording, die Schiphol jaarlijks moet opstellen. Deze toelichting was bekend onder de naam ‘controleprotocol’.

De op 1 april 2013 in werking getreden Instellingswet Autoriteit Consument en Markt is aanleiding geweest voor het actualiseren van het controleprotocol. Bij deze actualisering heeft ACM  ervoor gekozen om de naam van het controleprotocol te wijzigen in het protocol ten behoeve van de financiële verantwoording van Schiphol.

ACM let erop dat Schiphol alleen kosten in rekening brengt aan luchtvaartmaatschappijen die met luchtvaart of met beveiliging te maken hebben. Schiphol moet met een toerekeningssysteem laten zien welke kosten zij in de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen verwerkt. ACM beoordeelt dit toerekeningssysteem. Schiphol moet ook jaarlijks een financiële verantwoording opstellen over het afgelopen boekjaar. Ook daarop houdt ACM toezicht.

 

Documenten

Nieuwe regels financiële verantwoording Schiphol 2014 (PDF - 149.16 KB)
 

Bijlagen

Leeswijzer protocol financiële verantwoording Schiphol (PDF - 98.05 KB)