Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nader onderzoek nodig naar fusie Stichting Omring en Stichting Vrijwaard

Stichting Omring en Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard mogen nog niet fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 16 augustus 2019 besloten.

Fusie als noodzaak om faillissement te voorkomen

Vrijwaard en Omring hebben aangegeven dat de fusie nodig is om een faillissement van Vrijwaard te voorkomen. Partijen moeten dan aantonen dat na de fusie de concurrentiesituatie niet slechter is dan zonder fusie. De ACM oordeelt dat er mogelijk alternatieven zijn voor de voorgenomen fusie die minder concurrentiebeperkend zijn

Wat is het vervolg?

Het is aan partijen om te beslissen of zij de fusie willen doorzetten. Indien zij de fusie willen doorzetten is een vergunning van de ACM nodig. De ACM zal na een vergunningsaanvraag nader onderzoek doen om te kunnen vaststellen of er als gevolg van de fusie een dominante aanbieder ontstaat voor verschillende vormen van ouderenzorg in Den Helder.

Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dan neemt de ACM binnen 13 weken een beslissing of de overname wel of niet door mag gaan. Soms heeft de ACM meer informatie nodig. We vragen die informatie dan op bij de bedrijven die de fusie hebben aangemeld. We zetten in dat geval de behandeltermijn stil totdat we die informatie hebben ontvangen.

 

Documenten

Besluit Stichting Omring en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard (PDF - 802.49 KB)

Zie ook