Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meer onderzoek nodig naar fusie aanbieders verpleeghuiszorg Den Helder

Stichting Omring en Stichting Vrijwaard in Den Helder willen fuseren. Ze hebben dit voornemen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemeld. Deze stichtingen bieden verpleeghuiszorg en andere vormen van ouderenzorg aan in Den Helder. Om te kunnen vaststellen of er als gevolg van de fusie een dominante aanbieder ontstaat voor verschillende vormen van ouderenzorg in Den Helder is vervolgonderzoek nodig. De ACM zal dan onderzoeken of na de fusie voor ouderen en hun familie voldoende keuze overblijft. Ook de prikkel om zich te onderscheiden op kwaliteit valt door de fusie mogelijk weg. De ACM concludeert mede daarom dat vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen fusie.

Fusie als noodzaak om faillissement te voorkomen

Vanwege de slechte financiële situatie van Vrijwaard geven de partijen aan dat de fusie nodig is om een faillissement van Vrijwaard te voorkomen. Dit zogenaamde ‘reddingsfusieverweer’  wordt zelden gebruikt. Partijen moeten dan aantonen dat na de fusie de concurrentiesituatie niet slechter is dan zonder fusie. De ACM oordeelt dat er mogelijk alternatieven zijn voor de voorgenomen fusie die minder concurrentiebeperkend zijn. Mocht Vrijwaard in de tussentijd failliet gaan, dan zijn de curator en de verschillende zorginkopers verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg. Ook in die situatie is het volgens de ACM mogelijk dat alle, of delen van de activiteiten van Vrijwaard worden overgenomen door andere zorgaanbieders dan Omring.

Hoe gaat het onderzoek verder?

Indien partijen de fusie willen doorzetten moeten zij daarvoor eerst een vergunning aanvragen bij de ACM. Nader onderzoek van de ACM zal dan moeten uitwijzen of partijen al dan niet een vergunning krijgen. Alleen met een vergunning van de ACM mogen partijen fuseren.