Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Monitor IRG Rail over Europese spoormarkt 2016

De Independent Regulators Group Rail (IRG Rail), het samenwerkingsverband van Europese toezichthouders op het gebied van spoor, monitort structureel de ontwikkelingen op het Europese spoor.

Eind maart 2018 heeft IRG Rail zijn ‘Sixth annual market monitoring report’ gepubliceerd met daarin cijfers over het jaar 2016.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is lid van IRG Rail en heeft cijfers over de Nederlandse situatie aangeleverd. In totaal hebben 28 landen meegewerkt aan de monitor.

Meer personen en goederen vervoerd

In Europa komt 82% van de kilometers die treinen hebben afgelegd voor rekening van personenvervoerders. Personenvervoerders legden tussen 2012 en 2016 zowel meer treinkilometers (+0,8 %) als passagierskilometers (+1,4%) af.  Het aantal treinkilometers bij goederenvervoerders is redelijk stabiel gebleven (+0,3%). Het aantal ton aan vervoerde goederen is wel toegenomen (+1,0%) doordat de vracht van de goederentreinen in deze periode zwaarder is geworden (+0,7%).

Jaarlijks doet de ACM onderzoek naar de Nederlandse spoorvervoersmarkt. De resultaten over 2017 - de ACM Spoormonitor 2017 - worden naar verwachting eind 2018 gepubliceerd.

 

Documenten

Monitor IRG-Rail Europese spoormarkt 2016 (PDF - 3.59 MB)
 

Bijlagen

Spoormonitor werkdocument (PDF - 3.95 MB)