Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vervoer internationaal

Spoorvervoer wordt steeds internationaler. Ruim 80% van het Nederlandse goederenvervoer per spoor gaat de grens over. Voor Nederland als distributieland met havens als Rotterdam en Amsterdam is het daarom belangrijk dat we op Europees niveau tot gemeenschappelijke spelregels komen. Dit maakt een vrije doorgang zonder marktbarrières mogelijk.

Independent Regulators Group - Rail (IRG - Rail)

IRG – Rail is in 2011 opgericht als samenwerkingsverband tussen Europese toezichthouders op het spoor. Het doel is:

  • een uniforme aanpak van de Europese regelgeving bevorderen
  • het ontwikkelen van ‘best practices’
  • één aanspreekpunt voor toezichthouders binnen Europa
Het karakter van het spoor en het streven naar de interne markt vraagt om een Europese aanpak. Niet voor niets komt een groot deel van de wetgeving uit Europa. Elk land past echter de Europese richtlijnen verschillend toe. Dat komt onder andere omdat ieder land zijn eigen regels heeft.

Dit leidt tot problemen in het internationale transport. In de IRG-Rail wisselen landen de best practices uit. Ook pakken ze samen de problemen aan. Hierdoor is het veel eenvoudiger om tot één grensoverschrijdende oplossing te komen.

IRG-Rail richt zich op:

  • een uniforme aanpak van goederencorridors
  • de ontwikkeling van een test voor de impact van internationaal personenvervoer
  • gezamenlijke marktmonitoring
  • advisering over de herziening van de Europese richtlijnen, ‘Recast’
  • een gemeenschappelijke benadering van tarieven
Naar de website van IRG - Rail

Goederencorridors

Spoortoezichthouders werken ook samen op het gebied van goederencorridors. Goederencorridors zijn de belangrijkste routes van het goederenvervoer per spoor in Europa. Voor Nederland zijn er drie van belang. De verbinding naar Italië via Duitsland is één van de belangrijkste vervoerstromen.

Ook in de corridors naar Frankrijk via België naar Spanje en naar Polen zit potentie voor Nederland om haar verbindingen met het achterland te bevorderen.

Deze samenwerking richt zich op corridorgerelateerde ontwikkelingen. Zo kan de ACM samen met haar collega’s een klacht onderzoeken van een vervoerder op een corridor.
Meer informatie over goederencorridors op het spoor

Regelmatig komen de Europese Commissie en de toezichthouders bij elkaar om de meest recente ontwikkelingen te bespreken. En om ervaringen over besluitvorming uit te wisselen. Deze lopen uiteen van nieuwe wetgeving tot specifieke toegangsvraagstukken.