Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Melding nieuwe passagiersdiensten per spoor door Flywise Travel –Amsterdam-Berlijn, Amsterdam-Parijs en Amsterdam-Basel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 15 november 2023 een opentoegangsmelding ontvangen van Flywise, die van plan is om passagiersdiensten per spoor aan te bieden tussen:

  1. Amsterdam-Berlijn (1x per dag)
  2. Amsterdam-Parijs (1x per dag)
  3. Amsterdam-Basel (3x per week)

De startdatum voor deze diensten is 1 januari 2026 of zoveel als eerder mogelijk, maar niet eerder dan 1 mei 2024. Meer informatie over deze dienst is opgenomen in het onderstaande kennisgevingsformulier en de bijbehorende dienstregeling.

Kader voor opentoegangsdiensten

Treinvervoerders mogen opentoegangsdiensten aanbieden zolang deze diensten het economisch evenwicht van een concessie niet in gevaar brengen. Treinvervoerders die opentoegangsdiensten willen gaan aanbieden moeten dit melden, waarna de ACM de melding publiceert. Belanghebbenden (concessiehouders en concessieverleners) kunnen de ACM binnen een maand na de melding vragen om te onderzoeken of het economisch evenwicht in gevaar komt, als zij hier voldoende aanwijzingen voor hebben.

Aanvragen van een analyse door de ACM

Mocht u als betrokken concessieverlener, betrokken concessiehouder, infrastructuurbeheerder of andere belanghebbende bevoegde autoriteit (artikel 11, lid 2, onder b, Richtlijn 2012/34/EU) aanwijzingen hebben dat de voorgenomen treindienst het economisch evenwicht van één of meer betrokken concessies in gevaar brengt, dan kunt u de ACM vragen dit te onderzoeken. Deze aanvraag moet voldoen aan artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795.

U kunt uw aanvraag tot en met 15 december 2023 per e-mail versturen naar %20opentoegang [at] acm [punt] nl (opentoegang[at]acm[dot]nl).

Bij voorgaande meldingen van opentoegangsdiensten die vanaf december 2022 zijn gedaan, heeft de ACM de aanvragen van een analyse van het economisch evenwicht voor de toekomstige hoofdrailnetconcessie niet-ontvankelijk verklaard, omdat de toekomstige concessie op het moment van het melden van de opentoegangsdiensten nog niet was verleend.

 

Documenten

Melding nieuwe passagiersdiensten per spoor door Flywise Travel –Amsterdam-Berlijn, Amsterdam-Parijs en Amsterdam-Basel (PDF - 118.31 KB) Dienstregeling Flywise (PDF - 24.4 KB)